Firmaprofil

 

Hvornår er der velfærd i ”velfærdsteknologi”? 
 
Med den globale aldring og den skræmmende vækst i antallet af ekstremt overvægtige mennesker, er der utvivlsomt et meget stort og hastigt voksende behov for innovative hjælpemidler og løsninger til anvendelse i private hjem, på institutioner og hospitaler. Samlet har området fået navnet ”velfærdsteknologi” og spås at have et potentiale, der langt overstiger vindmøllesektoren. 
 
Men hvornår og hvordan er det lige, at velfærdsteknologi skaber velfærd? Logisk set må denne velfærd opnås, når produkter og løsninger holistisk set maksimerer fordele og minimerer ulemper for alle involverede parter:
 
• For brugeren / patienten skal løsningen skabe en sikker og værdig brugssituation
 
• For plejepersonale eller hjælpende familiemedlemmer skal arbejdsrutiner lettes og nedslidning /arbejdsskader
  elimineres, da højt sygefravær og skadesbetinget tidlig pension kendetegner sundhedssektoren på verdensplan
 
• Der skal leveres løsninger på ”hele processer” og ikke kun deleaktiviteter i processen
 
• Behovet for plejepersonale i den enkelte proces skal nedbringes, da vi mangler både personale og penge
 
• De ”Totale Plejeomkostninger” – investering i hjælpemiddel, personaleomkostninger og vedligeholdelse over tid
  skal optimeres. Initial-investeringen er forsvindende lille set i forhold til personaleomkostningerne i et hjælpemiddels
  levetid
 
• Løsningerne skal produceres uden negativ miljøpåvirkning og kunne recykleres
 
• Produkterne skal tage højde for forskelligheder i de enkelte landes sundhedssektorer for at kunne eksporteres og dermed skabe jobs og velstand.
 
Disse 7 – tilsyneladende relativt banale – krav bliver meget komplekse at leve op til i sundhedssektoren, hvor man beskæftiger sig med mennesker, som jo ”desværre” ikke følger en standard. 
 
Men det kan lade sig gøre, hvis man arbejder systematisk med ”Brugerdreven Innovation” og en holistisk tilgang til en given arbejdsopgave. Derfor involverer vi altid danske & udenlandske brugere, plejere, læger, terapeuter, portører, designere, arbejdsmiljøkonsulenter og økonomiansvarlige i hele vores udviklingsproces – fra opstilling af kravspecifikation over konstruktionsfase til afprøvning af 0-serie og endelig fastfrysning af produktdesignet. 
 
Først når alle deltagere i udviklingsforløbet er tilfredse, føler vi os sikre på, at det udviklede produkt leverer ”velfærd” & ”teknologi”
Din kurv er tom.