Aalborg Kommune fremtidssikrer ældreplejen i samarbejde med Borringia

Aalborg Kommune har besluttet at investere massivt i ny velfærdsteknologi for at sikre en værdig ældrepleje – både for de ældre og for personalet – når der om få år bliver mangel på plejepersonale og flere ældre med behov for hjælp. Ovenstående billede er fra Danahøj, et af de 47 plejecentre i Aalborg, som nu forberedes til fremtidens ældrepleje.
 
Mange ældre borgere har behov for assistance til at komme i og ud af sengen, til toiletbesøg, badning, personlig hygiejne, påklædning med mere. Med gammeldags hjælpemidler tager netop disse opgaver meget af plejernes tid og en stor del af arbejdet går til ”mekanik” i stedet for til pleje og omsorg. Dette skyldes især, at man hidtil har været nødt til at være 2 plejere til at betjene udføre disse opgaver.
 
Et interventionsstudie foretaget med støtte fra Velfærdsteknologifonden (tidligere ABT-Fonden) har vist, at man ved at kombinere eleverbare plejestole fra Borringia A/S og loftslifte fra Guldmann A/S med en grundig personaleuddannelse kan gå fra 2 til 1 plejer i tre ud af fire tilfælde. Vel at mærke på en måde, hvor personalet oplever mindre stres og et forbedret arbejdsmiljø samtidigt med, at der bliver mere tid til den enkelte borger. Borgerne får samtidig en mere privat og værdig plejesituation.
 
Den almindelige aldring betyder, at der om få år vil være ca. 30% flere ældre, der har behov for assistance og 30-40% færre plejere til at hjælpe dem. Derfor har Aalborg Kommune truffet en visionær beslutning om at fremtidssikre hele området med start i foråret 2013. Der opsættes skinner til loftslifte i samtlige kommunens 1.700 plejehjemsboliger – uanset om borgeren p.t. har behov for en lift eller ej. På nuværende tidspunkt er der ca. 400 borgere på Aalborg Kommunes Plejecentre, som både udstyres med løftemotor og medintegreret plejestol fra Borringia. Når installationerne er afsluttet i løbet af foråret 2013, starter et massivt uddannelsesprogram, hvor Aalborg Kommune i samarbejde med Borringia og Guldmann over et helt år vil gennemføre en grundig uddannelse af samtlige ansatte på plejecentrene i korrekt anvendelse af de nye hjælpemidler. Målet er at frigøre så megen tid fra ”mekanik”, at serviceniveauet ikke bare kan opretholdes, men faktisk forbedres, selv med færre plejere og flere plejekrævende ældre.
 
Som en ekstra bonus har det vist sig, at de nye hjælpemidler ikke blot forbedrer borgerservicen og arbejdsmiljøet. Der opnås faktisk også massive besparelser, fordi man kan eliminere ”bøvlede” arbejdsprocesser, der hverken var til glæde for borger eller personalet.
 
 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Jakob Mulbjerg Gravers, Aalborg Kommune 
e-mail: jmg-aeh@aalborg.dk
 
Adm. Direktør Henrik Kofoed, Borringia A/S
e-mail:h.kofoed@borringia.com
 
Din kurv er tom.