Fra-2-til-1-Plejer

”Fra-2-til-1-Plejer”, ”Forflyt dig fri”, ”Når én er nok”, ”Solo-Forflytninger”. Kært barn har mange navne og området er nok det ”varmeste” emne indenfor ældreplejen lige nu.
 
Med Regeringens og KL’s beslutning om, at ”Fra-2-til-1-Plejer” skal være gennemført i alle landets kommuner inden udgangen af 2017, giver det mening at gå i gang hurtigst muligt, for det at tager tid at ændre arbejdsrutiner. Til gengæld viser erfaringerne til dato, at der er store fordele og ingen ulemper:
 
- Bedre arbejdsmiljø & øget arbejdsglæde blandt plejepersonalet
- En mere værdig, ligeværdig og involverende pleje for de ældre
- Stærkt forbedret økonomi
- En løsning på det fremtidige problem forårsaget af et kraftigt fald i antallet af plejere og en markant stigning i antallet af stærkt plejekrævende ældre inden 2020 
 
Hvorfor ikke fortsætte som hidtil?
Problemstillingen er klar: Forflytnings-, løfte- & hygiejneopgaver for de svageste ældre borgere tager op imod 25-30% af plejepersonalets tid. Inden 2020 vil der være 30% flere svage ældre og op imod 30% af plejepersonalet vil være gået på pension. Toiletbesøg og hygiejne kan af gode grunde ikke undværes. Derfor var man nødt til at finde en løsning, hvor et tilfredsstillende plejeniveau kan opretholdes med færre hænder – vel at mærke uden øget stres eller flere arbejdsskader blandt plejerne.
 
ABT-Fondsprojekt viser en løsning 
Heldigvis viste et stort projekt udført af Servicestyrrelsen med støtte fra ABT-Fonden, at man ved at kombinere nye velfærdsteknologisk produkter med et gennemgribende kompetenceløft hos plejepersonalet kan klare disse tidskrævende opgaver med betydeligt færre plejere og endda opnå en markant kvalitetsforbedring ved samme lejlighed. Kort fortalt viste projektet, at man i 3 ud af 4 tilfælde kan gennemføre arbejdsrutinerne med bare 1 plejer i stedet for 2. (Læs sammenfatning af projektrapporten eller den fulde projektrapport her). Og i de kommuner, der allerede har gennemført ”Fra-2-til-1-Plejer”, rapporterer man, at både personale og borgere oplever en mere ligeværdig og mindre stressende plejesituation.
 
På basis af disse erfaringer har Regeringen, KL & Regionerne besluttet, at omstillingen fra ”Fra-2-til-1-Plejer” ikke alene anbefales, men skal gennemføres i alle landets kommuner inden udgangen af 2017 (Læs mere om den ”Fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013 – 2020” her)
 
Hvordan kommer man i gang – og sikkert i mål?
Omstillingen til de nye arbejdsmetoder er kompleks proces, der kræver ”forandringsledelse” og som nødvendigvis må tage sit udgangspunkt i den enkelte kommunes kultur og traditioner. Ikke desto mindre kan man med stor fordel drage nytte af de erfaringer, andre kommuner – der har været igennem omstillingsprocessen – har gjort sig. 
 
Her kan Winncare og Borringia Care Partner bistå med rådgivning hele vejen igennem processen: Fra opstilling af overordnet strategi, over evaluering af de enkelte borgeres potentiale, udarbejdelse af implementeringsplan til udarbejdelse af skræddersyede uddannelsesprogrammer til udarbejdelse af business case med investeringsbehov og sågar rentefri finansiering af hele projektet i op til 36 eller 48 måneder.
 
Vores erfaring på området stammer ikke bare fra at være leverandør af hjælpemidler til det oprindelige ABT-Fondsprojekt.  Vi har også stået for implementering og uddannelse af plejepersonalet i Aalborg og senest i Gentofte Kommune, hvor der er skræddersyet individuelle uddannelsesprogrammer til 5 forskellige områder i kommunens ældrepleje.
 
   
Kontinuerlige forbedringer er vejen
Det er egentligt ikke spor kompliceret. Hvis man tænker i processer i stedet for at tænke i aktiviteter, kan man udvikle ”Systems of Care”, hvor man kommer ind i en positiv spiral. I vores regi hedder modellen Borringia Care Plan. Et værktøj, der sørger for, at man ikke blot får de rigtige svar, men også får stillet de rigtige spørgsmål.
 
borringia-care-plan.jpg
 
 
Hvis du vil vide mere om  ”Fra-2-til-1-Plejer” og, hvordan I bedst kommer i gang med processen – og sikkert i mål – er du velkommen til at kontakte os:
 
Adm. Direktør Henrik Kofoed
Tlf: 2632 8855
 
Links:
 
Din kurv er tom.