Store besparelser på danske hospitaler med Rise III

Danske hospitaler kan frigøre arbejdskraft svarende til 160 millioner kroner om året ved at indføre Borringias Rise III stol i forflytnings- & hygiejne rutiner

 
Bornholms Hospital og Region Hovedstaden har gennemført i projekt med støtte fra ABT-Fonden, som viser at kombinationen af Borringias Rise III stol, små for flytningshjælpemidler og grundig personaletræning kan udløse meget store tidsbesparelser i forbindelse med forflytning-, løft- og hygiejnerutiner.
Rise III Rise-III,-Up,-Tilt-backwards-1,-Fritlagt_0.jpg
Faktisk viser projektet, at tidsforbruget til den type arbejdsopgaver i gennemsnit er faldet med 66%. Projektets hovedresultater er:
 
• I gennemsnit er tidsforbruget til forflytnings- og
   hygiejne rutiner faldet med 66 %
• Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner
   med brug af lift er faldet med 63 %
• Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner
   uden lift er faldet med 65 %
• Antallet af forflytningsrutiner, hvor lift er
   nødvendig, er faldet med 30 %
• 41 % af personalet svarer, at det er blevet lettere
   at få patienterne ud af sengen
• 68 % af personalet mener, at den gennemførte
   uddannelse har gjort det nemmere
   eller meget nemmere at forflytte patienterne
• Antallet af arbejdsskader er reduceret som
   følge af projektet fra 10 i 2008, til 5 i 2009
   og 0 arbejdsskader i 2010
• Patienterne oplever en højere komfort med det
   nye udstyr
• Der er realiseret besparelser svarende til 3,1 årsværk på Bornholms Hospital svarende til kr. 1.078.800,- per år
   (212,19 kr./time x 1.640 timer/år x 3,1 mandår).
• På landsplan er besparelsespotentialet 466 årsværk eller kr. 160 mio. per år
   (212,19 kr/time. x 1.640 timer/år x 466 mandår).
 
Resultaterne forudsætter en målrettet og grundig personaleuddannelse, hvor Bornholms Hospital i forbindelse med projektet har indført forflytningsvejledere på hvert afsnit. Endvidere er der arbejdet med e-læring og patientinformation via tablet-PC’ere og smart phones.
 
 
Se de anvendte produkter:
 
 
 
 
Din kurv er tom.